Замок в Молодечно

Каротка аб горадзе і замку

Маладзечанскі замак

Отдел рукописей Научной библиотеки Вильнюсского государственного университета

Дарственная грамота Мстиславскому князю Михаилу Ивановичу на вотчину Молодечно

Молодечно: что в имени твоём?

Молодечно – родовое имение Огинских

Раскопкі ў Маладзечанскім замку

Пропавший парк Огинских

Неизвестное Молодечно: замок на Уше

Молодечненское замчище: первая линия обороны – болото


 

Каротка аб горадзе і замку

 

Землі сённяшняй Маладзечаншчыны знаходзяцца на ўзмежжы тэрыторыі, якая стала ядром Вялікага княства Літоўскага (ВКЛ). З гісторыяй гэтай дзяржавы звязаны першыя ўзгадкі пра населеныя пункты маладзечанскай зямлі ў гістарычных крыніцах.    16 снежня 1388 г. Князь Ноўгарад-Северскага княства Дзмітрый Карыбут накіраваў свой прысяжны ліст вялікаму князю ВКЛ Ягайлу. У гэтым дакуменце ўпершыню ўпамінаецца Маладзечна.

Праз Маладзечна ішлі старадаўнія шляхі на Крэва, Трокі, Вільню – важнейшыя на той час цэтнры ВКЛ, а таксама на Мінск, Дзісну, Лагойск і інш., што, безумоўна, накладала адбітак на эканамічны рост населеных пунктаў. Тут часта затрымліваліся і вялі гандаль купцы, развівалася рамесніцкая вытворчасць. Аднак галоўным заняткам жыхароў заставалася земляробства. Як паведамляюць пісьмовыя крыніцы, былі тут таксама: “землі бортныя, і лясы, і гаі, і ловы птушыныя, і гоны бабровыя”.

Маладзечанскае замчышча зараз

Паводле інвентару 1623 года, Маладзечна, якое ў той час уваходзіла ў склад Мінскага ваяводства, мела сем вуліц: Вялікую Замкавую, Малую Замкавую, Мінскую, Агароднічую, Рынкавую, Лебедзеўскую, Цюкомскую. Тады існавалі замак і двор, меліся дзве рудні, два тартакі. Цэнтрам яго быў рынак з гандлёвымі радамі. Жыло ў Маладзечне ў 1623 годзе больш за тысячу чалавек. Жыхары займаліся земляробствам, рыбалоўствам і бортніцтвам.

У інвентары 1651 года з пратакольнай дакладнасцю апісаны ўжо не толькі сам замак, які тады ўзводзіўся на месцы старога, але і кожная вулачка Маладзечна, яе левы і правы бакі. Да ранейшых назваў вуліц дадалася яшчэ адна – Хажоўская. У адрозненне ад ранейшага інвентару тут запісаны павіннасці гараджан.

У 17-18 ст. Маладзечна стала моцным гандлёва-рамесніцкім цэнтрам. 14 лістапада 1740 г. Кароль Рэчы Паспалітай Аўгуст III даў прывілей на штотыднёвае правядзенне двух рынкаў (у нядзелю і пятніцу), а таксама двух кірмашоў – вясной і восенню. Рамеснікі ў горадзе займалі вядучае становішча. На крысць ім паслужыў новы прывілей Аўгуста III на штогадовыя чатырохтыднёвыя кірмашы, які Маладзечна атрымала 27 верасня 1757 г.

Вялікія і малыя войны прыносілі краю значныя страты.

У 1519 годзе наўгародска-пскоўскія ратнікі на чале з князем М. Кісліцай былі “под Молодечно” і, напэўна, спалілі яго, а таксама Краснае. Паходы паўтараліся ў тым жа 1519г. А таксама і ў 1533 годзе.

У час Лівонскай вайны 1558-83 гг. у Маладзечне ў 1567 г. праходзілі перагаворы паміж прадстаўнікамі Польшчы і ВКЛ наконт заключэння дзяржаўнай уніі. Як вядома, падпісанне яе адбылося на Люблінскім сейме ў 1569 г.

У час паходу на Вільню ў ліпені 1655 г. Праз Маладзечна прайшла цэнтральная частка расійскай арміі, якой камандваў Я.К. Чаркаскі.

У перыяд Паўночнай вайны 1700-21 гг. Жыхары Беларусі выпрабавалі на сябе чарговую агрэсію. У пачатку 1708 года галоўныя сілы 35-тысячнай швецкай арміі выбралі маладзечанскі гасцінец за асноўны напрамак у сваім руху праз Мінск, Смаленск на Маскву.

Ёсць меркаванне, што Карл XII пабываў у Маладзечанскім замку.

У 18 стагоддзі Маладзечанскі замак быў рэканструяваны яго уладальнакамі Агінскімі пад свецкі палац.

 

Вытрымкі з кнігі “Памяць”

Г.А. Каханоўскі, А.Г. Каханоўскі

 


 

Маладзечанскі замак

Існаваў у 14-18 ст. на правым беразе р. Уша як цэнтр абароны сярэдневяковага Маладзечна. У пісьмовых крыніцах упершыню ўзгадваецца ў 1388 г.

Пры яго будаўніцтве ўдала выкарыстаны балоцісты рэльеф і натуральныя ўмацаванні: падведзена грэбля, на балоце вымашчаны ўчастак 120 х 80 м., насыпана са жвіру і пяску пляцоўка вышынёй каля 4 м. Па яе краі зроблены валы вышынёй да 3,5 м і шырынёй 11 м. Напачатку тут стаялі драўляныя сцены-гародні і вежы, у т.л. ўязная брама. У 17 ст. на вуглах замак пабудаваны бастыёны галандскага тыпу, што адпавядала зменам у тактыцы абароны і аблогі. Для прадухілання апаўзання зямлі каля падножжа бастыёнаў мелася агароджа слупавой канструкцыі. Знутры вала, у месцах яго прылягання да брамы, насыпы арміраваны насыпнымі каменнымі сценкамі.

У 1519 г. (двойчы) і 1533 г. Замак асаджалі наўгародска-пскоўскія ратнікі на чале з князем М. Кісліцай і, напэўна, спалілі яго. Сляды агню ў профілі замкавага вала і культурным пласце пацвярджаюць шматразовыя пажары ўмацаванняў.

Адна з версій рэканструкцыі Маладзечанскага замка. Мастак Уладзімір Лукша.

У 1568 г. пад Маладзечнам размяшчалася 40-тысячная армія Жыгімонта ІІ Аўгуста, якая мела намер прадухіліць паход войск Івана IV Грознага на ВКЛ. У 1708 г. атрад абараняў горад ад групоўкі шведскага караля Карла ХІІ. Гэта, відаць, была апошняя бітва, у якой выкарыстоўваліся замкавыя ўмацаванні.

У 17-18 ст. у замку знаходзілася рэзідэнцыя князёў Агінскіх. На яго тэрыторыі ў 16-18 ст. быў мураваны храм (11 на 24 м.), размаляваны фрэскамі. Замак разбураны ў канцы 18 ст.

 

М.А. Ткачоў. “Энцыклапедыя гісторыі Беларусі”; кніга “Памяць”.

 


 

Отдел рукописей Научной библиотеки Вильнюсского государственного университета


Молодечно впервые упоминается в «присяжном листе» Новгород-Северского князя Дмитрия Корыбута от 16 декабря 1388 года. В конце ХIV – начале XV в. на правом заболоченном берегу р. Уши построен деревянный замок. Его площадка (120х80 метров) со скругленным восточным углом была вымощена бревенчатым настилом и укреплена земляным валом, над которыми возвышались стены - городни и угловые башни. В XVI веке замок был дополнительно укреплён бастионами.

В конце XVI в. Молодечно стало местечком, входило в состав Минского воеводства. По инвентарю 1623 г. здесь была рыночная площадь и 7 улиц: Великая Замковая, Малая Замковая, Минская, Огородницкая, Рынковая, Лебедевская, Тюкомская. Всего числилось 150 дворов. По мнению историка Г.А. Кохановского, в это время в местечке проживало более тысячи жителей.

По данным инвентаря 1651 г. местечко уменьшилось в размерах, имело рыночную площадь и четыре улицы: Замковую, Минскую, Хозовскую и Лебедевскую. Всего числилось 76 дворов. Большинство из них (74) занимали целый плац, двум дворам принадлежали участки по 0.5 плаца. Однако неизвестно, были ли эти плацы однотипными. Из описания повинностей мещан видно, что подати с плацев взимались разные. Например, на одной стороне Замковой улицы плац «стоил» 15 грошей, на другой – всего 5.

На фото: Реконструкция усадьбы.

В 1623 г. вместо замка существовала усадьба, состоявшая из двора и гумнища. Двор - фольварк, обнесённый изгородью из дылей, имел парадную зону возле въездной брамы и жилищно-коммунальную по направлению к ставу. Брама традиционной двухъярусной композиции включала в первом ярусе две каморы по бокам от проезда, во втором – зал, крытый гонтом. Слева от ворот размещался главный усадебный дом. Он ещё в 1623 г. достраивался и отмечен в инвентаре как «новый», имел шестичастную планировку. Центральным элементом являлись сени с каморой. Правая и левая половины включали по избе и каморе. К левому торцу дома пристроен алькеж. Каморы при избах выполняли роль жилых комнат (в одной была кафельная печь). Оригинальность композиции дома состояла в том, что он завершался двумя башнеобразными объёмами, украшенными флюгерами («башни две мансардовые с поветрниками»). Возле этого дома находились старый свирн на подклете и бровар с производственными помещениями, избой для замачивания и озницей для сушки солода.

Над ставом размещался старый дом. Он делился сенями на жилую и парадную половины. Последнюю составляла большая столовая (6 окон, зелёная кафельная печь, дубовый стол, 3 большие лавы). Жилая половина имела развитую планировку с чертами анфиладности. Её главным композиционным элементом являлась изба (3 окна, стол, печь, 2 лавы), использовавшася как полифункциональное помещение. С ней соединялся алькеж и блок из двух камор – спален (в каждой по 2 окна и кафельная печь), соединённых между собой «пристенком». Возле этого дома находились кухня (кухонное помещение с глинобитным колпаком над очагом, изба повара, «пристенок»), пекарня с сенями (в пекарне 2 «хлебные» печи), обора, свирн. Здесь же находился дом управляющего. По своей планировке он был близок к народному двухкамерному жилью – включал сени, белую избу и камору. Брама и главный дом были покрыты гонтом, пекарня – соломой, все остальные постройки – драницами.

Гумнище было ограждено «плотом, состоявшем из прутьев», имело «простые» ворота на бегуне. Центральное сооружение – крытый ток рядом с ним находилась осеть. Обмолоченное зерно хранили в спихлере, имевшем 2 помещения (одно с засеками). Необмолоченные снопы складывались в большую одрину, солому – в малую одрину и пуню. Спихлер был покрыт гонтом, остальные постройки гумнища – соломой. На ставе возле двора работала лесопильная мельница-тартак.

Как свидетельствует инвентарь 1651 года, в это время вновь отстраивался деревянный замок на р. Уше. Он представлял собой четырёхугольное укрепление островного типа со стенами – острогами, 4 угловыми башнями и брамой, к которой через ров был проложен мост. В нижнем ярусе брамы – проезд и 4 каморы, в верхнем – белая изба. В дединце слева от брамы строился новый дворец под гонтовым покрытием, включавший 2 сеней, столовую и 9 жилых комнат; под дворцом была каменная пивница. Рядом находились вторая каменная пивница и флигель с баней и белой избой через сени.

Прежняя усадьба сохранилась, подверглась реконструкции. На подворье вели большие въездные ворота с залом наверху. Слева от въезда стоял усадебный дом, описанный в инвентаре 1623 года. Он получил следующую перепланировку: камора в тылу сеней преобразована в избу, изба в правой половине дома исполняла роль столовой, жилые каморы перегорожены на 3 помещения (спальню, малые сени и туалет). В результате планировка усложнилась, приобрела анфиладные черты. Правда, композиция дома с исчезновением башенных завершений значительно упростилась.

Напротив этого дома, «прямо через подворье», размещался трёхкамерный флигель с 2 белыми избами через сени. При одной из изб существовала камора, в тылу сеней – красная изба. Справа от флигеля стоял кухонный дом с избой и пекарней через сени-кухню; возле него – двухэтажный свирн и бровар с солодильней. В тыльной части подворья находились конюшня и каретная (возовня), соединённые в общий корпус, свирн со спижарней и тюрьмой в нижнем ярусе, пивница. За ними начинался вишнёвый сад.

Кроме господского двора, существовал обособленный фольварк, включавший двор управителя, обору и гумнище. Во дворе управителя стояли его дом (сени, белая изба, камора с туалетом и пекарня) варивня («изба белая для схованья ярин огородних»), свирн, сырница (имела внизу помещение для хранения молочных продуктов, наверху – две каморы для сушки сыров). Обору составляли 3 хлева для крупного рогатого скота, 2 телятника, свинарник и конюшня управителя. В гумнище находились 3 стодолы (2 «сыромолотные», с «присторонками» и одна осетная типа тока), 2 свирна, 2 одрины, переплоты и курятник.

Напротив замка, на р. Уша, был став, на котором находились водяная мукомольная двухколёсная мельница и лесопильная мельница – тартак. Второй став и мельницей – рудней – ниже по течению той же реки, третий с мукомольной мельницей создан на р. Молодочанке (в инвентаре – Молодечне).

Таким образом, в середине XVII в. Молодечно являлось небольшим местечком с относительно крупным усадебным комплексом, расчленённым на замок, господский двор и фольварк.

 

ф. А – 1957, л. 2-3; ЦГИА Литвы, ф. 1177, оп.1, д. 2757, л. 2-8 об.

 


Дарственная грамота Мстиславскому князю Михаилу Ивановичу на вотчину Молодечно

 

16 июля 1511г.

Жикгимонт, Божою милостью король и великий князь чиним знаменито сим листом, хто на него посмотрит, або чтути вслышит, нынешним и потом будучим, кому будет потреба того ведати. Бил нам чолом князь Михайло Иванович Мстиславский о том, што брат наш, щастное памяти Александр, король и великий князь его милость, дал ему держати двор свой, на имя Молодечно, а потом вжо мы дали тот двор наш Молодечно держати, до живота его, в держанье; и на то лист брата нашего Александра короля его милости, и теж наш лист перед нами вказывал, и тыми разы бил нам чолом князь Михайло, абыхмо тот двор наш Молодечно дали ему у вотчину. Ино мы, памятуючи его верную службу, с молодых лет, ещо к отцу нашому славное памяти Казимиру, и брату нашему щастное памяти Александру, королём их милости, и теж вжо к нам, з особливое ласки нашое, за его верную службу, тот двор наш Молодечно дали есмо ему, и его княгини, и их детем, и напотом будучим их счадком, у вотчину, непорушно на веки, с бояры, и з мещаны, и с Татары, тыми, которые на месте Молодечненском живут, и с слугами путными, и со всими людьми волостными и тяглыми и данными, и с конюхами, и с рыболовы, и з землями пашными и бортными, и з лесы, и з гаи, и з даньми грошовыми и медовыми, и бобровыми, и куничными, и з дяклы ржаными и овсяными, и з сеном подяколным, и з мезлевщиною, и со всими их податками и податьми, и з их входы свои мевали, и с службами тых людей. Мает он, и его кнегиня, и их дети и счадки их, тот выше писаный двор наш Молодечно держати со всим, по тому, как вышей всем в нашем листе и как на предков наших и на нас на господаря держано, ничого на нас не выменяючи: нежьли, коли мы сами господар приедем до того двора Молодечно, тогды мають нас стацею поднимати, как здавна бывало, теж послов наших великих; а подводы под послы и гонцы наши мають давати по давному. А мают тые люди князю Михайлу, и его княгини, и их детем, служити и податки довати, по томуж как нам служили и податки давали: нежьли которые люди путные и иные люди вольные там в Молодечне, тые и тепере вольны: всхотят ли ему служити, и они мають ему служити; а не всхотят им служити, ино им пойти добровотьно, где хотячи, землю оставивши. И волен он, и его кнегиня, и их дети и счадки их, то розширити, прибавити, людьми осадити, дворы рядити, и ставы и млыны справляти, и к своему вжиточному и лепшому оборочати, как сами найлепей розумеючи. А на твердость того, и печать нашу казали есмо привести к сему нашому листу. Сталося и дано в Берестьи, на великом сойме лета Божьего тысяча пятьсот первогонадесять, месяца Іюля в 16 день, индикта 14. – При том были: князь Войтех, бискуп Виленьский, канцлер, пан, Миколай Миколаевич; воевода Полоцкий, пан Станислав Глебович; староста Городенский пан Станислав Петрович и иные панове рада.

На иллюстрации: Великий князь Литовский Жигимонт I Старый.

Книга «Память. Молодечно. Молодечненский район», 2002г., с.49


Молодечно: что в имени твоём?

Источник: http://kraj.by/

Прежде, чем растолковать название Молодечно, заглянем вглубь веков. 18 тысячелетий назад, когда всю северную Европу занимал огромный ледник, а его южный край доходил почти до современного, город Вилейка, Молодечненская земля была безжизненной пустыней, скованной вечной мерзлотой. Позже наступило потепление, и ледник стал двигаться на север, оставляя за собой огромные озера с пресной водой, на берегах которых стали появляться возвышенности из глины, песка и гравия. Постепенно озера мелели от теплого воздуха, а ручьи, пробивавшиеся сквозь оттаявшую землю, стали стекать в реки – Вилию и Березину. Растительность начала занимать берега и низины, превращая их в торфяные болота. Зеленые островки и пригорки облюбовали северные олени, вслед за ними пришли первобытные люди.

В результате археологических раскопок, проводившихся на территории Молодечненского района, были обнаружены следы их кратковременных стоянок. С течением времени первобытные люди научились обрабатывать камень и глину, получая хозяйственную утварь и каменные топоры. Благодаря последним, появились первые плавсредства - выдолбленные из дерева лодки и челны, которые способствовали расселению водным путем. На реках Березина и Вилия находилось довольно много поселений и стоянок, которые зафиксированы археологами и отмечены на современных картах. (См. карту памятников археологии Молодечненского района из книги "Память. Молодечненский район", 2002 год). Активно осваивались и речные притоки р. Уша, Рыбчанка и др.

В начале II тысячелетия до нашей эры наступает новая эпоха – бронзовый век, с которым совпадает переселение на территорию Беларуси племен культуры шнуровой керамики. Об этом свидетельствуют остатки поселений бронзового века на берегах рек Березина, Уша, в том числе и на северной окраине Молодечно.

С середины I тысячелетия на этой территории преобладало славянское население, которое принесло с собой новую культуру и отношения. В IV-IX столетиях н.э. начали создаваться племенные союзы, которые объединялись в территориальные области. Одна из них – Литва (историческая «колыбель» древней Беларуси), северная граница которой проходила через Молодечно.

(См. «Карта летописной Литвы» М.Ермоловича)

Соседями литвинов (от Вилии на север, в сторону Полоцка) были племена кривичей. В это время славянская культура получила свою письменность. Поселения Литвы стали фиксировать свои сложившиеся названия.

(Кстати, слово «Литва» в переводе со старославянского языка означает: «сильная влага» или «ливень», что происходит от слов «лить», «лити». И это не удивительно, если посмотреть на карту границ летописной Литвы: она проходила по цепи Минской возвышенности, Ошмянской гряды, Новогрудских возвышенностей и Турово-Пинской линии низин. Верхнее Понемонье (бассейн р. Неман) – район интенсивных атмосферных осадков).

Именно в границах Литвы древней мы часто встречаем названия поселений, в которых корнем слова является – -гор- (-горо-) - гора, возвышенность: Городок, Городьки, Городилово, Городище и т.д. Столицей Литвы было поселение - городище Рута. (В письменных упоминаниях о Литве называется имя князя Миндовга, «правившего Литвой во Руте»). В 1044 году Киевский князь Ярослав Мудрый пошел походом на Литву, и рядом с Рутой была построена на горе новая столица – Новогородок (-нов- и -гор-).

В пяти километрах от новой столицы древней Литвы находится поселение Городечно (-гор- и –дечно-). В старославянском словаре дается следующее толкование слова «дечно»: «территория; пространство между чем-то»; «место размещения чего-то или размещение где-то». Итак, Городечно – это место (территория), расположенное на горе (возвышенности). Как ранее отмечалось, процесс расселения племен проходил в основном водным путем, и на притоке Немана, реке Березине, рядом с г. Воложином, расположено еще одно Городечно.

Теперь пройдем еще одним водным коридором: Балтийское море – р.Неман – р. Вилия – р. Уша. Здесь образовалось новое поселение Молодечно. Что же представляло собой место?

На правом песчаном берегу тихой и полноводной реки Уша, вверх по течению, была дубовая роща, которая разместилась там, где река делала резкий изгиб, образуя выступ или мыс, если оперировать географическими терминами. Левый берег реки Уши был низким и заболоченным. Через рощу протекала небольшая речушка-приток. Именно здесь в середине I тысячелетия до н.э. существовало городище - укрепленное поселение. Имеется достаточно сведений о находках на этой территории каменных топоров, глиняной посуды и других предметов обихода того времени.

Поселенцы, облюбовавшие это место, очевидно, прибыли водным путем, а значит, владели морскими терминами. Как на старославянском языке, так и в современном русском слово «мол» означает: «насыпь из песка и камня в море или на водной глади». Вывод: Молодечно («мол» и «дечно») означает «место, расположенное на моле».

Кстати, в 1556 году королева ВКЛ Бонна Сфорца, фигура в истории Европы прогрессивная и неординарная, после дворцового скандала, связанного с отравлением невестки Барбары Радзивил, уезжает к себе на родину в Италию и в городе Барии начинает строительство нового пирса Моло Ново («пирс» - обустроенный причалом мол.

Литва Миндовга, северная граница которой проходила через Молодечно, со временем организовалась в Великое Княжество Литовское, впоследствии определявшее в течение несколько веков развитие Восточной Европы. На смену старославянскому языку пришел старобелорусский, который менялся и совершенствовался под влиянием соседних культур. Появились новые правила написания: буква «д» в некоторых словах стала сочетаться с «з» и «ж» («дз», «дж»), «о» под ударением переходило в «а». Таким образом, «Молодечно» на белорусском языке стало звучать как «Маладзечна». Это значение стало ближе к словам «маладзець, маладзейшы», т.е. «молодеть, молодой», что в старославянском языке писалось и произносилось, как «млад», «младе», «младено», где сочетания «ечн», «ечно» не применяются. Итак, мы видим, что в переводе на белорусский язык название Молодечно потеряло исконное значение.

Первое письменное упоминание о городе звучит в присяженном листе князя Новгород-Северского княжества ВКЛ Дмитрия Корибута князю Ягайло: «… а на крепость того листа привесили есмо нашу печать, абы то крепко сдержати неизрушисто никакими делы, а дана грамота в Молодечно в среду декабря 16 день о то ся коньчыла в лето божье 1388».

Документ датирован XIV веком, когда старобелорусский язык еще не был сформирован, следовательно, слова «млад», «младе» и «моло», «дечно» не имеют общего лексического значения.

Более близкой версией происхождения названия Молодечно можно считать толкование Геннадия Кохановского: «мала» и «надэчана», что в переводе со старобелорусского означает «маловместимое». Но старобелорусский язык сформировался и возник из старославянского, а грамота, в которой впервые упоминается Молодечно, была датирована 1388 годом и написана на старославянском языке.

Быть вечно молодым – всеобщая мечта, это воодушевляет на развитие и созидание, но… как говорил Аристотель: «Платон мне друг, но истина дороже!» Иногда история преподносит нам неожиданные сюрпризы, и, может быть, древний, но вечно молодой город Молодечно получит новое толкование названия, поскольку эти доводы – лишь одна из версий, хотя и близкая к истине.

P.S. Мол, с которого пошло название города Молодечно, со временем превратился в остров, т.к. «копачи» (землекопы) прокопали ров, который заполнила река Уша. На острове был построен замок, с которым связаны такие громкие имена, как Лев Сапега, Михал Клеофас Огинский, Наполеон. Кстати последний, отступая, оставил на Молодечненской земле награбленные в России золото и драгоценности. (Это тоже версия, хотя и очень близкая к истине)".

Николай ТОМАШЕВСКИЙ,
руководитель отдела «Молодечненское замчище»
местного благотворительного фонда «Северные Афины»

Постоянный адрес статьи: http://kraj.by/belarus/news/kultura/-molodechnenskiy-predprinimatel-nikolay-tomashevskiy-predlogil-novuyu-versiyu-proishogdeniya-nazvaniya-molodechno-2011-09-26

 


 

Молодечно – родовое имение Огинских

"Для того, чтобы начать разговор о Молодечно, как родовом имении Огинских, обратимся для справки к толковому словарю Ожегова.

«Род» - ряд поколений, происходящих от одного предка, а также поколение вообще. «Имение» - поместье, земельное владение с помещичьим хозяиством. Таким образом, «Родовое имение» - это поместье, земельное владение, принадлежащее поколению, ряду поколений.

Итак, князь Марциан Михал Огинский (1672 – 1750) – мечник литовский, воевода витебский, староста борисовский и виштынецкий. Французский посол Монти назвал его в 1773 году (?) одной из самых лучших голов Литвы и одним из наиболее влиятельных людей. Жил в основном в Марцианове под Витебском, но носил титул графа (то есть уже полностью без упоминания титула князя) на Молодечно, Залесье, Оборке и Изабелино. Часть земель Молодечно в 1740 году ему уступил Пац, кастелян Полоцкий. Благодаря стараниям Огинских от Польского короля Молодечно получило привилегии на проведение еженедельных двух рынков (в пятницу и воскресенье), а также двух ярмарок (весной и осенью).

Уместно будет обратить внимание на исторические хроники в книге «Молодечно и его учебные заведения» (изд. Вильно, 1914г.) Афанасия Ярушевича - директора Молодечненской учительской семенарии, где указывается, что первым владельцем Молодечно был Иосиф Тадеуш Огинский, мечник литовский, воевода трокский, отец Михаила Казимира (линия Яна Яцека), который получил имение в качестве приданого за женой. Умер в декабре 1736 года, погребен в Молодечно (хотя архивных данных мы пока не имеем).

В 1723 году часть Молодечно, вместе с Ганутой, Беницей, Селищем, становится собственностью старосты марковского, казначея литовского Казимира Котела, который в этом же году передает Молодечно, как приданое за дочерью Розалией, Казимиру Игнатию, сыну Марциана Михала. В 1738 году супруги Огинские (в браке детей не было) передают имение Тадеушу Франтишеку, младшему сыну Марциана Михала.

Князь Тадеуш Франтишек Огинский (1712 – 83) – великий писар литовский, воевода трокский и витебский, строста ошмянский, ветборский и пшевальский. Жил в основном в Молодечно Ошмянского повета, где расширил дворец Збараских. От первого супружества с Изабеллой Радзивилл имел двоих сыновей, Андрея Игнатия (Анджея Игнация) и Франтишка (Франциска) Ксаверия.

В 1757 году князь Тадеуш передал сыну Андрею староство Ошмянское, а Франтишеку Ксаверию - Пшевальское. В этом же году он с женой начал строительство парафиального костела в Молодечно и монастыря ксензов тринитариев. 7 ноября 1761 года умирает жена кашталяна, 15 февраля ее похоронили в новом костеле. Через два года в Сенно был заключен второй брак князя с Ядвигой Терезой Залусской, вдовой ретавского старосты Кшиштофа Тышкевича.

За счет мужа и жены Огинских 7 октября 1768 года с Рима были привезены реликвии для молодечненского костела. В начале 1770 года умер воевода трокский Александр Пацей, и 7 апреля князь Тадеуш получил долгожданную должность. В то время Огинский жил в Гануте, которую выбрал своей последней резиденцией, где в 1765 построил дворец и усадьбу. Умер 25 ноября 1783г. в Гануте, похоронен в склепе каплицы Божьего Тела в Вильне, которую сам же и построил ранее.

Князь Франтишек Ксаверий Огинский, сын Тадеуша Франтишека (1742 – 1814) – староста ретавский и пшевальский, участник Барской конфедерации, кухмистер литовский с 1775 года. С 1787 года – владелец Молодечно, Залесья и др. земель. Захоронен на униатском кладбище в Молодечно. После его смерти эти земли перешли вместе со всем его имуществом во владение его племянника, сына Андрея Игнатия.

Князь Анджей Игнатий Огинский (1740 – 87) – мечник литовский, посол Речи Посполитой, секретарь Великий литовский, воевода трокский, староста ошмянский, гузовский, кадаршский и пательский. Брат Франтишка Ксаверия, отец Михала Клеофаса, носил такой титул, как Марциан Михал и все его потомки, - графа на Молодечно. В 1784 году он получает в наследство комплекс Изобелинских земель в Ошмянском повете, в том числе и Молодечно.

Князь Михал Клеофас Огинский (1765 – 1833) – мечник литовский, дипломат Речи Посполитой, казначей Великий Литовский, сенатор Российской империи, тайный советник императора России, композитор и мемуарист, граф на Молодечно.

В 1814 году, после смерти Франтишека Ксаверия, Михал Клеофас получил в наследство большое имение, в том числе главные ключи - Молодечно, Залесье и Гануту. Главной его резиденцией стал перестроенный дворец в Залесье, при котором он устроил парк, оранжерею и зверинец, которые вызывали всеобщее изумление. В 1791 году заключил договор с Михалом Казимиром Огинским, согласно которому вступил во владение большинством его имений под условием выплаты долгов за них. Однако, не смог выполнить это условие и сам вошел в новые долги. Несколько раз приходил к состоянию финансового краха, из которого выходил различными способами. В 1816 году его долги оплатил император Александр I, но в 1832 году продал Молодечно, чтобы их оплатить. Главным виновником разорения имения Молодечно был муж родной сестры Михаила Клеофаса – Ян Вильгельм Лопатинский. Пользуясь немощностью больного и старого Франтишека, используя подлоги и фальсификацию, он раздал молодечненские фольварки своим друзьям, назначил своих управляющих и все доходы присваивал. Ранее нетронутая молодечненская пуща была полностью вырублена.

Михал Клеофас был последним из рода Огинских, которые более ста лет владели Молодечно, носили титул графа и даже были здесь захоронены.

Все вышеизложенные факты, а также работа и мероприятия, ранее проведенные и проходящие сегодня, проекты реконструкции дворца Огинских и Молодечненского замка, которые, надеюсь, будут приняты и реализованы к 250-летию Михала Клеофаса Огинского, дают нам право на заявку о признании за Молодечно статуса “родового имения Огинских”.

Статья подготовлена по материалам книги Сергея Веремейчика “Михал Клеофас Огинский”, статья Сымона Бориса “Ганута” (“Рэгіянальная газета”, сентябрь 2011 года), Афанасия Ярушевича «Молодечно и его учебные заведения» (Вильно, 1914 год) и др.

"Для того, чтобы начать разговор о Молодечно, как родовом имении Огинских, обратимся для справки к толковому словарю Ожегова.

«Род» - ряд поколений, происходящих от одного предка, а также поколение вообще. «Имение» - поместье, земельное владение с помещичьим хозяиством. Таким образом, «Родовое имение» - это поместье, земельное владение, принадлежащее поколению, ряду поколений.

Итак, князь Марциан Михал Огинский (1672 – 1750) – мечник литовский, воевода витебский, староста борисовский и виштынецкий. Французский посол Монти назвал его в 1773 году (?) одной из самых лучших голов Литвы и одним из наиболее влиятельных людей. Жил в основном в Марцианове под Витебском, но носил титул графа (то есть уже полностью без упоминания титула князя) на Молодечно, Залесье, Оборке и Изабелино. Часть земель Молодечно в 1740 году ему уступил Пац, кастелян Полоцкий. Благодаря стараниям Огинских от Польского короля Молодечно получило привилегии на проведение еженедельных двух рынков (в пятницу и воскресенье), а также двух ярмарок (весной и осенью).

Уместно будет обратить внимание на исторические хроники в книге «Молодечно и его учебные заведения» (изд. Вильно, 1914г.) Афанасия Ярушевича - директора Молодечненской учительской семенарии, где указывается, что первым владельцем Молодечно был Иосиф Тадеуш Огинский, мечник литовский, воевода трокский, отец Михаила Казимира (линия Яна Яцека), который получил имение в качестве приданого за женой. Умер в декабре 1736 года, погребен в Молодечно (хотя архивных данных мы пока не имеем).

В 1723 году часть Молодечно, вместе с Ганутой, Беницей, Селищем, становится собственностью старосты марковского, казначея литовского Казимира Котела, который в этом же году передает Молодечно, как приданое за дочерью Розалией, Казимиру Игнатию, сыну Марциана Михала. В 1738 году супруги Огинские (в браке детей не было) передают имение Тадеушу Франтишеку, младшему сыну Марциана Михала.

Князь Тадеуш Франтишек Огинский (1712 – 83) – великий писар литовский, воевода трокский и витебский, строста ошмянский, ветборский и пшевальский. Жил в основном в Молодечно Ошмянского повета, где расширил дворец Збараских. От первого супружества с Изабеллой Радзивилл имел двоих сыновей, Андрея Игнатия (Анджея Игнация) и Франтишка (Франциска) Ксаверия.

В 1757 году князь Тадеуш передал сыну Андрею староство Ошмянское, а Франтишеку Ксаверию - Пшевальское. В этом же году он с женой начал строительство парафиального костела в Молодечно и монастыря ксензов тринитариев. 7 ноября 1761 года умирает жена кашталяна, 15 февраля ее похоронили в новом костеле. Через два года в Сенно был заключен второй брак князя с Ядвигой Терезой Залусской, вдовой ретавского старосты Кшиштофа Тышкевича.

За счет мужа и жены Огинских 7 октября 1768 года с Рима были привезены реликвии для молодечненского костела. В начале 1770 года умер воевода трокский Александр Пацей, и 7 апреля князь Тадеуш получил долгожданную должность. В то время Огинский жил в Гануте, которую выбрал своей последней резиденцией, где в 1765 построил дворец и усадьбу. Умер 25 ноября 1783г. в Гануте, похоронен в склепе каплицы Божьего Тела в Вильне, которую сам же и построил ранее.

Князь Франтишек Ксаверий Огинский, сын Тадеуша Франтишека (1742 – 1814) – староста ретавский и пшевальский, участник Барской конфедерации, кухмистер литовский с 1775 года. С 1787 года – владелец Молодечно, Залесья и др. земель. Захоронен на униатском кладбище в Молодечно. После его смерти эти земли перешли вместе со всем его имуществом во владение его племянника, сына Андрея Игнатия.

Князь Анджей Игнатий Огинский (1740 – 87) – мечник литовский, посол Речи Посполитой, секретарь Великий литовский, воевода трокский, староста ошмянский, гузовский, кадаршский и пательский. Брат Франтишка Ксаверия, отец Михала Клеофаса, носил такой титул, как Марциан Михал и все его потомки, - графа на Молодечно. В 1784 году он получает в наследство комплекс Изобелинских земель в Ошмянском повете, в том числе и Молодечно.

Князь Михал Клеофас Огинский (1765 – 1833) – мечник литовский, дипломат Речи Посполитой, казначей Великий Литовский, сенатор Российской империи, тайный советник императора России, композитор и мемуарист, граф на Молодечно.

В 1814 году, после смерти Франтишека Ксаверия, Михал Клеофас получил в наследство большое имение, в том числе главные ключи - Молодечно, Залесье и Гануту. Главной его резиденцией стал перестроенный дворец в Залесье, при котором он устроил парк, оранжерею и зверинец, которые вызывали всеобщее изумление. В 1791 году заключил договор с Михалом Казимиром Огинским, согласно которому вступил во владение большинством его имений под условием выплаты долгов за них. Однако, не смог выполнить это условие и сам вошел в новые долги. Несколько раз приходил к состоянию финансового краха, из которого выходил различными способами. В 1816 году его долги оплатил император Александр I, но в 1832 году продал Молодечно, чтобы их оплатить. Главным виновником разорения имения Молодечно был муж родной сестры Михаила Клеофаса – Ян Вильгельм Лопатинский. Пользуясь немощностью больного и старого Франтишека, используя подлоги и фальсификацию, он раздал молодечненские фольварки своим друзьям, назначил своих управляющих и все доходы присваивал. Ранее нетронутая молодечненская пуща была полностью вырублена.

Михал Клеофас был последним из рода Огинских, которые более ста лет владели Молодечно, носили титул графа и даже были здесь захоронены.

Все вышеизложенные факты, а также работа и мероприятия, ранее проведенные и проходящие сегодня, проекты реконструкции дворца Огинских и Молодечненского замка, которые, надеюсь, будут приняты и реализованы к 250-летию Михала Клеофаса Огинского, дают нам право на заявку о признании за Молодечно статуса “родового имения Огинских”.

Статья подготовлена по материалам книги Сергея Веремейчика “Михал Клеофас Огинский”, статья Сымона Бориса “Ганута” (“Рэгіянальная газета”, сентябрь 2011 года), Афанасия Ярушевича «Молодечно и его учебные заведения» (Вильно, 1914 год) и др.

Николай ТОМАШЕВСКИЙ

Источник: http://kraj.by/

 


 

Раскопкі ў Маладзечанскім замку

Вытрымкі са справаздачы Ірыны Ўладзіміраўны Ганецкай, супрацоўніцы аддзела археалогіі сярэдневяковага перыяду Інстытута гісторыі Нацыянальнай Акадэміі Навук Беларусі (паводле археалагічнага даследвання Маладзечанскага замка ў 2006 г.).

“У рамках планаванай тэмы ў 2006 годзе былі праведзены невялікія даследванні Маладзечанскага замку.

Помнік археалогіі размешчаны на поўнач ад горада на супрацьлеглым беразе ракі Уша. Замчышча знаходзіцца сярод забалочанай нізіны. Цяпер прамавугольная пляцоўка замка (120х80 м., паводле М.А. Ткачова) абнесена абарончым валам. Брама знаходзілася з заходняга боку. Сучасны стан помніка кепскі і падвяргаецца пастаяннаму разбурэнню чорнымі археолагамі, якія шукаюць тут скарбы Напалеона. Ямамі несанкцыянаваных раскопак папсаваны ўвесь палігон, а таксама паўночна-заходняя частка абарончага валу. Некаторыя рабаўніцкія шурфы дасягаюць глыбіні 1м.

Археалагічныя даследванні Маладзечанскага замку праводзіў М.А. Ткачоў (1973 і 1981 гг.). Працы праведзены маштабныя. Некалькі траншэй распарцавана вакол замка. У іх выяўлены драўляныя канструкцыі пад грэбляй, якая вяла да брамы. На самім замку М.А. Ткачоў выкапаў мноства шурфоў, размешчаных па перпендыкулярных лініях праз увесь палігон. Ім даследаваны ўезд у замак, дзе М.А. Ткачоў выявіў таксама рэшткі мураванага палаца і яшчэ аднаго будынка, які ён часам называе царквой.

М.А. Ткачоў датуе Маладзечанскі замак XIV-XVIII ст. Ён прыйшоў да высновы, што замак узведзены на штучнай пляцоўцы з пяску і жвіру (магутнасць 4м), абнесенай валам вышынёй да 3,5 м і шырынёй 11м. Пазней, у  XVII ст., паводле даследчыка, былі насыпаны бастыёны. Ля падножжа бастыёнаў была прасочана агароджа з бярвёнаў.

Пасля аналізу справаздачы М.А. Ткачова і вывучэння знаходак з яго раскопак, што захоўваюцца ў Мінскім абласным краязнаўчым музеі ў Маладзечна, у мяне ўзніклі сумненні наконт датавання важных этапаў гісторыі замка, а таксама інтэрпрэтацыі некаторых вынікаў даследвання (напрыклад, сцверджанне, што вал на ўездзе ўмацаваны мураванымі сценамі.). Нягледзячы на тое, што знаходак, на самой справе, аказалася вельмі мала, і яны цалкам пазбаўлены свайго археалагічнага кантэксту, відавочна, што нічога з матэр’ялаў Маладзечанскага замка раней за XVI ст. няма. Так што дата XIV ст. (першая згадка двара Маладзечна датуецца 1388 г.) застаецца неабгрунтаванай, а нават і вельмі сумніўнай. Для таго, каб высветліць важныя пытанні гісторыі замка, пакуль яго ўвесь не ўскапалі рабаўнікі, вырашана правесці разведкавыя працы на помніку.

Візуальны агляд паказаў, што культурны пласт на большай часцы пляцоўкі замка атсутнічае. Пра гэта сведчаць як незасыпаныя несанкцыянаваныя шурфы,  так і выхады чыстага пяску непасрэдна на паверхню на паўночна-ўсходнім участку. Культурны пласт захаваўся з паўднёвага боку замка – бліжэй да ракі – вакол мураванага палаца, рэшткі якога месцамі выходзяць на паверхню, і да ўваходу ў замак. Каля заходняй курціны, і, прынамсі, заходняй часткі апоўначы насыпаны з шэрай зямлі (не пяску!).

Для атрымання агульнага уяўлення пра стратыграфію культурнага пласта на замку было вырашана выкапаць адзін невялікі шурф у самым паўднёва-заходнім куце замчышча.

Характарыстыка знаходак:

Будаўнічыя матэрыялы прадстаўлены цэглай-пальчаткай. Барозны размешчаны ўздоўж цаглін. Удалося вызначыць фармат цэглы, паколькі знойдзена некалькі дастаткова вялікіх кавалкаў: 13.5х6см; 13,5х6,5см; 5-6х?см; 13.5х6х?см; ?х6х?см; ?х5,7х?см.

Кафля ў калекцыі сабрана розная. Гэта і донца гаршковай кафлі, і фрагменты кафлі з высокім рэльефам і лускавым арнаментам першай паловы XVI ст., і невялікія кавалкі пазнейшых кафлін, датаваць якія цяжка з-зя невялікага памеру.

Керамічны посуд – самая шматлікая група знаходак. Аднак, фрагменты надзвычай дробныя і пераважна ад сценак сасудаў. Сярод іх ёсць вырабы розных тэхналагічных груп: непаліваныя, паліваныя. Профілі некалькіх венцаў непаліваных гаршкоў, донцаў з падсыпкай; а таксама сценак, у фармовачнай масе якіх бачна жарства, сведчаць, што керамічны посуд з шурфа 1 датуеца ад XVI ст. Прадстаўлены таксама сасуды  XVIІ ст.

Металічных вырабаў знойдзена мала. Самай выдатнай знаходкай шурфа з’яўляецца, несумненна, цэлы жалезны ключ, які датуецца XVI ст. Звяртаюць на сябе ўвагу два каваныя цвікі, зробленыя з меднага сплаву.

На фота: Экспанаты  Мінскага абласнога краязнаўчага музея ў Маладзечне, знойдзеныя ў Маладзечанскім замчышчы.